Narodowy Fundusz Zdrowia

Drodzy Pacjenci,

osoba, która zamierza skorzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zobowiązana jest przedstawić potwierdzenie prawa do ich uzyskania. W związku z powyższym osoba ta, powinna okazać w recepcji ważne skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne , dowód osobisty oraz jeden z poniższych dokumentów:

odcinek emerytury lub renty

aktualną rodzinną legitymację ubezpieczeniową, albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZNCA) wraz z ważną legitymacją studencką lub szkolną

w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię – ważną legitymację studencką wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia

potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i  ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów.

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym?

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia  17 maja 2018 r., Poz. 932, Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, informujemy o możliwości korzystania z rehabilitacji medycznej bez kolejki. Dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w pkt. 7 i 8 powinny zawierać informację "wymagane", aby korzystać z uprawnień opisanych w niniejszej ustawie.

W myśl niniejszej ustawy, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2018 r., wszystkie osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą korzystać m.in. z masaży leczniczych klasycznych, masaży limfatycznych, zabiegów fizykoterapeutycznych, ćwiczeń usprawniających oraz innych wymienionych w wykazie świadczeń NFZ bez kolejki.

Warunkiem skorzystania z ww. świadczeń w naszej Klinice jest posiadanie ważnego skierowania wystawionego przez lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu, oryginału orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym i dowodu tożsamości.

Szanowni Państwo,

w razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do naszej Kliniki. Nasi fizjoterapeuci doradzą Państwu, jakie zabiegi będą dla Państwa wskazane, ustalimy ich rodzaj oraz zaplanujemy proces rehabilitacji.

www.nfz.gov.pl

 

TOP