Neurologopedzi

Sprawdź naszych specjalistów

mgr Bożena Żerko

neurologopeda

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Filologia Polska. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Logopedia. Absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Humianistycznospołecznym SWPS w Warszawie na kierunku Neurologopedia.

Od 14 lat pracuje z dziećmi, przede wszystkim z afazją, mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami genetycznymi, autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy. Prowadzi konsultacje noworodków i niemowląt. Wspiera dzieci – zarówno te zupełnie maleńkie jaki i te nieco starsze oraz ich rodziców we wszelkich tematach dotyczących karmienia i jedzenia.

W swojej pracy prowadzi również terapię osób dorosłych doświadczających trudności w wyniku incydentów neurologicznych i wypadków. Wspomaga pacjentów z diagnozą afazji, dyzartrii, dysfagii (trudnościami w jedzeniu) oraz chorobami neurodegeneracyjnymi. W pracy ważne jest dla niej indywidualne i holistyczne podejście do pacjenta. Stawia na empatie i budowanie relacji.

Prywatnie szczęśliwa mama dwójki dzieci. Entuzjastka natury i zwierząt. Ceni dobre kino, czas spędzony z bliskimi oraz inspirujące rozmowy z ludźmi o otwartym umyśle i dobrym sercu.

 • Szkolenie w zakresie systemu komunikacji alternatywnej „Picture Exchange Comunication System” poziom 1 i 2, Poznań
 • „Self-Reg. Szkolenie podstawowe dla specjalistów pracujących z dziećmi”, Poznań
 • „Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych, Katowice
 • „Dziagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób dorosłych chorych neurologicznie”, Bydgoszcz
 • „Understanding sensory differences for the SLP”, Kraków
 • „Solving the puzzle of Autism: Rusing tactile therapy techniques”, Kraków
 • „Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i
  skuteczności terapii”, Warszawa
 • „Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów”, Wrocław
 • Warsztaty metody Marii Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu”, Poznań
 • „Afazja Dziecięca, niedokształcenie mowy o typie afazji (pochodzenia korowego),
  alalia. Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy pochodzenia korowego”,
  Poznań
 • „KORP - standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej
  dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego zaburzonego
  rozwoju u dzieci”, Poznań
 • „Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy Neurofizjologicznej. Standardy diagnostyki oraz terapii neurologopedycznej w
  zakresie wczesnych funkcji oralnych noworodków i niemowląt”, Warszawa
 • „Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych,
  związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy”, Poznań
 • „AAC – Wspomagające i alternatywne metody porozumiewania się
  osób z poważnymi zaburzeniami komunikacji”, Warszawa
 • Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Warszawa
 • Szkolenie w zakresie ustno-twarzowej terapii Castillo- Moralesa, Wrocław
 • Szkolenia I stopnia Makaton, Poznań
TOP